Konzultacije i ispitne učionice za drugi ljetni rok kod prof. dr. I. Dankić

Konzultacije će se održati u ponedjeljak 4. 7. u 10 sati u e-učionici: https://meet.google.com/hwx-swjz-qom

Studenti koji su prijavili i izlaze na ispite 5. 7. trebaju pristupiti ispitnim e-učionicama (classroom.google.com) službenim adresama.

Uvod u lingvistički studij hdtkzd7

Usvajanje 2. ili stranog jezika etciach

Glotodidaktika usz23gs

Metodika nastave engleskog jezika o4cal3w

Studijske grupe