Konzultacije kod prof. dr. sc. I. Grbavac

Dana 10. listopada 2019. (četvrtak) prof. dr. sc. Ivana Grbavac bit će dostupna studentima na konzultacijama u 11.00 i  u 13.00 sati.

 Prof. dr. sc. Ivana Grbavac

Studijske grupe