Konzultacije kod v. asist. Dijane Jurčić

Dijana Jurčić, v. asist., će u narednom tjednu konzultacije održati u četvrtak (14.7.) u 12h i petak (15.7.) u 13h.

Studijske grupe