Obavijest o održavanju javne rasprave

Filozofski fakultet trenutačno prolazi kroz postupak redovite revizije nastavnih planova i programa propisane Pravilnikom o postupku donošenja novih i revizije postojećih studijskih programa na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj: 01-993-1/22 od 23. veljače 2022.).

U tu svrhu Fakultet, odnosno njegovi Studiji organiziraju javne rasprave u koje su uključeni nastavnici, poslodavci i njihovi zaposlenici (alumni), strukovna udruženja, predstavnici tržišta rada i druge relevantne organizacije.

Budući da prije navedene aktivnosti podrazumijevaju nazočnost i nastavnoga osoblja, pozivamo Vas da sudjelujete u javnoj raspravi vezanoj za nastavni plan i program Studija  engleskoga jezika i književnosti koja će se održati u srijedu, 23.11.2022. u 14:00 u učionici 39 na Filozofskom fakultetu.

 

Studijske grupe