Obavijest o održavanju nastave iz Školske prakse I

Raspored za Školsku praksu I:


12.4. od 16:30-19:00 (3 sata)
14.4. od 16:30-19:00 (3 sata)
17.4. od 16:30-19:00 (3 sata)
19.4. od 16:30-19:00 (3 sata)
21.4. od 16:30-19:00 (3 sata)
24.4. od 16:30-19:00 (3 sata)
26.4. od 16:30-19:00 (3 sata)
3.5. od 16:30-19:00 (3 sata)
5.5. od 16:30-19:00 (3 sata)
8.5. od 16:30-19:00 (3 sata)
10.5. od 16:30-19:00 (3 sata)
 
Ponedjeljkom učionica 26, a srijedom i petkom V. Klaić.
 
Dragana Moro

Studijske grupe