Održana javna rasprava za Studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet trenutačno prolazi kroz postupak redovite revizije nastavnih planova i programa propisane Pravilnikom o postupku donošenja novih i revizije postojećih studijskih programa na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj: 01-993-1/22 od 23. veljače 2022.).

U tu svrhu Studij engleskoga jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru održao je javnu raspravu o preddiplomskom i diplomskom studijskom programu. Rasprava je održana 23.11.2022 u 14:00 na Filozofskom fakultetu, a nazočili su djelatnici studija, predstavnik Zavoda za školstvo Mostar, gospodarstvenici te sadašnji i bivši studenti.

Raspravljalo se o uvođenju novih kolegija, izbornosti kolegija, praktičnom radu, nastavnom opterećenju, opterećenju studenata dvopredmetnog studija i ECTS sustavu bodovanja. Zaključci rasprave iskoristit će se za unaprjeđenje studijskih programa te intenzivniju suradnju između Studija i ostalih relevantnih institucija.

Studijske grupe