Rezultati I. kolokvija iz Suvremenog engleskog jezika VI

Prvi kolokvij iz Suvremenog engleskog jezika VI položili su sljedeći studenti:

Andrić, Dario

Andrić, Ružica

Anić, Ana

Barišić, Ana

Čalaga, Ruža

Kordić, Marijeta

Koren, Doris

Krtalić, Andrea

Ljubas, Ivana

Lukes, Mirna

Rupe, Lea

Tomić, Sandra

Radovi se mogu pogledati u vrijeme konzultacija.

doc. dr. sc. Lidija Mustapić/ Dijana Jurčić, v. asist.

 

Studijske grupe