Rezultati ispita prvog zimskog roka - prof. dr. I. Dankić

Uspješni su:
Uvod u lingvistički studij
Boris Krišto, Iva Kuhar, Iris Dževlan, Marin Vištica, Iva Ivanković, Korina Opančar
Dodatna usmena provjera iz Uvoda u lingvistički studij održat će se u četvrtak 9. 2. u 9 sati, a uvid u radove i konzultacije su u 10 sati.
Usvajanje 2. ili stranog jezika --
Glotodidaktika
Melani Petrović, Ivana Ljubas, Ela Martinović
Metodika nastave engleskog jezika
Ivona Bencun

Uvid u radove i konzultacije za studente diplomskog studija su u četvrtak u 11 sati .

Studijske grupe