Estetika - konačne ocjene

Ocjene seminarskih radova iz kolegija Estetika

Ružica Prusina   5
Blagica Bevanda   5
Matea Šiljeg   5
Martina Žilić   5
Martina Ćorluka   5
Marina Leutar   5
Martina Novaković   5
Jasmina Abazović   4
Josipa Vukoja   4
Ivo Jurković   4
Monika Barbir   4
Dunja Šarić   3
Anđela Perić   3
Monja Ćubela   3
Tina Marić   2
Antonija Šako   2

Svi studenti koji prihvaćaju ocjenu neka prijave ispit za drugi rok.
Studenti koji nisu zadovoljni ocjenom neka se jave mailom radi daljnjeg dogovora.

doc. dr. sc. Ita Lučin

Studijske grupe