Filozofija znanosti - rezultati ispita održanog 7. rujna 2021.

  Pismeni ispit iz kolegija Filozofija znanosti održan  7. rujna 2021. položili su:

 

  1. Matea Mioč   (Engleski-Filozofija) (9125)

 

Termin usmenog dijela ispita i upisa ocjene biti će naknadno objavljen.

Studijske grupe