Kolokvij iz kolegija Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje

Kolokvij iz kolegija Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje održat će se u srijedu, 3.12.2014. u 11 sati i u 15 sati (Amfiteatar Sokrat).

Studijske grupe