Logika 1 - kolokvij 3

Treći kolokvij iz kolegija Logika 1 održati će se u utorak 3.  lipnja u 18h.

Studijske grupe