Logika 2 - termin održavanja kolokvija

Kolokvij iz kolegija Logika 2 održati će se u petak 28. 11. u 14h, uč. 21.

Studijske grupe