Logika 2 - termin održavanja kolokvija

Kolokvij 2 iz kolegija Logika II održati će se u petak 19. 12. u 11:15h.

Studijske grupe