Održana javna rasprava na Studiju filozofije

Filozofski fakultet trenutačno prolazi kroz postupak redovite revizije nastavnih planova i programa propisane Pravilnikom o postupku donošenja novih i revizije postojećih studijskih programa na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj: 01-993-1/22 od 23. veljače 2022.). U tu svrhu Studij filozofije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru održao je javnu raspravu o preddiplomskom i diplomskom studijskom programu. Rasprava je održana 21. studenog 2022 od 13:15 do 14: 00 sati. na Filozofskom fakultetu. Na raspravi su sudjelovali profesori sa Studija filozofije, te studenti preddiplomskog i diplomskog studija.

 

Studijske grupe