Studij filozofije - Obavijest za studente prve godine

U prvom je semestru pokrenut izborni kolegij Platonova i Aristotelova politička misao.

Vrijeme je i mjesto održavanja nastave: srijeda u 17:30 h amfiteatar 12

 

Studijske grupe