Uvod u filozofiju - rezultati kolokvija održanog 10. 12. 2019.

Kolokvij iz kolegija Uvod u filozofiju održan 10. 12. 2019. položili su sljedeći studenti:

Cvitanović, Luka 

Bagarić, Mario

Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u ponedjeljak, 16. 12. 2019. u 11h, ured. 46.

 

Studijske grupe