Uvod u filozofiju - rezultati kolokvija održanog 8. 1. 2019.

Kolokvij iz kolegija Uvod u filozofiju održan 8. 1. 2019. položili su sljedeći studenti:

Radoš, Mihaela

Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u utorak, 22. 1. 2019. u 14h, ured. 46.

 

Studijske grupe