DODATNI ROK - PROF. KATICA KREŠIĆ

DODATNI ROK - PROF. KATICA KREŠIĆ

 

Iako u ISS-u stoji da je dekanski rok kod prof. Krešić 27. rujna u 12,30, ispit će se stvarno održati 30. rujna 2019. u 12,30.

 

Studijske grupe