Kalendar ispitnih rokova

Naziv kolegija

Nositelj kolegija

ZIMSKI ISPITNI ROK

LJETNI ISPITNI ROK

JESENSKI ISPITNI ROK

 

  1. GODINA

 

Teorija književnosti

dr. sc. Perina Meić, izv. prof.

 4. 2. 2020.  u 13 sati

25. 2. 2020. u 13 sati

16. 6. 2020. u 13 sati

30. 6. 2020. u 13 sati

  8. 9. 2020. u 13 sati

22. 9. 2019. u 13 sati

 

Teorija književnosti

dr. sc. Jela Sabljić Vujica, izv. prof.

11. 2. 2020. u 11 sati

25. 2. 2020. u 11 sati

16. 6. 2020. u 9 sati

30. 6. 2020. u 9 sati

10. 9. 2020. u 10 sati

24. 9. 2020. u 10 sati

 

Staroslavenski jezik  

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

4. 2. 2020. u 12 sati

18. 2. 2020. u 12 sati

9. 6. 2020. u 12 sati

23. 6. 2020. u 12 sati

1. 9. 2020. u 12 sati

15. 9. 2020. u 12 sati

 

Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1

dr. sc. Marija Musa, izv. prof.

 

3. 2. 2020. u 10 sati

17. 2. 2020. u 10 sati

15. 6. 2020. u 18 sati

29. 6. 2020. u 18 sati

24. 8. 2020. u 18 sati

7. 9. 2020. u 18 sati

 

Svjetska književnost 

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

 13. 2. 2020. u 16:30

27. 2. 2020. u 16:30

18. 6. 2020. u 16:30

3. 7. 2020. u 16:30

14. 9. 2020. u 16:30

25. 9. 2020. u 16:30

 

Uvod u stariju hrvatsku književnost

dr. sc. Iva Beljan Kovačić, izv. prof.

10. 2. 2020. u 10 sati

24. 2. 2020. u 10 sati

22. 6. 2020. u 10 sati

  6. 7. 2020. u 10 sati

  7. 9. 2020. u 10 sati

21. 9. 2020. u 10 sati 

 

Teorija jezika

dr. sc. Helena Dragić, doc.

11. 2. 2020.  u 12 sati

27. 2. 2020. u 12 sati

16. 6. 2020. u 13 sati

30. 6. 2020. u 13 sati

1. 9. 2020. u 13 sati

15. 9. 2020. u 13 sati

 

Povijesna gramatika hrvatskoga jezika

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

4. 2. 2020. u 12 sati

18. 2. 2020. u 12 sati

9. 6. 2020. u 12 sati

23. 6. 2020. u 12 sati

1. 9. 2020. u 12 sati

15. 9. 2020. u 12 sati

 

Svjetska književnost 2

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

13. 2. 2020. u 16:30

27. 2. 2020. u 16:30

18. 6. 2020. u 16:30

3. 7. 2020. u 16:30

14. 9. 2020. u 16:30

25. 9. 2020. u 16:30

 

Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2

dr. sc. Marija Musa, izv. prof.

3. 2. 2020. u 10 sati

17. 2. 2020. u 10 sati

15. 6. 2020. u 18 sati

29. 6. 2020. u 18 sati

24. 8. 2020. u 18 sati

7. 9. 2020. u 18 sati

 

Praslavenska fonologija

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

4. 2. 2020. u 12 sati

18. 2. 2020. u 12 sati

9. 6. 2020. u 12 sati

23. 6. 2020. u 12 sati

1. 9. 2020. u 12 sati

15. 9. 2020. u 12 sati

 

Komparativna književnost

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

13. 2. 2020. u 16:30

27. 2. 2020. u 16:30

18. 6. 2020. u 16:30

3. 7. 2020. u 16:30

14. 9. 2020. u 16:30

25. 9. 2020. u 16:30

 

Ćirilica u hrvatskim krajevima

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

4. 2. 2020. u 12 sati

18. 2. 2020. u 12 sati

9. 6. 2020. u 12 sati

23. 6. 2020. u 12 sati

1. 9. 2020. u 12 sati

15. 9. 2020. u 12 sati

 

Hrvatski jezik i pisma u srednjem vijeku

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

4. 2. 2020. u 12 sati

18. 2. 2020. u 12 sati

9. 6. 2020. u 12 sati

23. 6. 2020. u 12 sati

1. 9. 2020. u 12 sati

15. 9. 2020. u 12 sati

 

II. GODINA

 

Hrvatska usmena književnost

dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof.

  3. 2. 2020. u 12 sati

17. 2. 2020. u 12 sati

15. 6. 2020. u 12 sati

29. 6. 2020. u 12 sati

14. 9. 2020. u 12 sati

28. 9. 2020. u 12 sati

 

Povijest hrvatskoga jezika

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

4. 2. 2020. u 12 sati

18. 2. 2020. u 12 sati

9. 6. 2020. u 12 sati

23. 6. 2020. u 12 sati

1. 9. 2020. u 12 sati

15. 9. 2020. u 12 sati

 

Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika

dr. sc. Marija Musa, izv. prof.

 

3. 2. 2020. u 10 sati

17. 2. 2020. u 10 sati

15. 6. 2020. u 18 sati

29. 6. 2020. u 18 sati

24. 8. 2020. u 18 sati

7. 9. 2020. u 18 sati

 

Hrvatska srednjovjekovna i renesansna književnost

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

13. 2. 2020. u 16:30

27. 2. 2020. u 16:30

18. 6. 2020. u 16:30

3. 7. 2020. u 16:30

14. 9. 2020. u 16:30

25. 9. 2020. u 16:30

 

Hrvatski pravopis 

dr. sc.  Irina Budimir, doc.

3. 2. 2020. u 10 sati

17. 2. 2010. u 10 sati

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

24. 8. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

 

Naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

3. 2. 2020. u 11 sati

17. 2. 2020. u 11 sati

16. 6. 2020. u 11 sati

1. 7. 2020. u 11 sati

31. 8. 2020. u 11 sati

14. 9. 2020. u 11 sati

 

Komediograf  Marin Držić

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

13. 2. 2020. u 16:30

27. 2. 2020. u 16:30

18. 6. 2020. u 16:30

3. 7. 2020. u 16:30

14. 9. 2020. u 16:30

25. 9. 2020. u 16:30

 

Književno-znanstvene vrste

dr. sc.  Jela Sabljić Vujica, izv. prof.

11. 2. 2020. u 11 sati

25. 2. 2020. u 11 sati

16. 6. 2020. u 9 sati

30. 6. 2020. u 9 sati

10. 9. 2020. u 10 sati

24. 9. 2020. u 10 sati

 

Pripovjedni modeli u starijoj hrvatskoj epici

dr. sc. Iva Beljan Kovačić, izv. prof.

10. 2. 2020. u 10 sati

24. 2. 2020. u 10 sati

22. 6. 2020. u 10 sati

6. 7. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

21. 9. 2020. u 10 sati 

 

Jezične i govorne teškoće u nastavi

dr. sc. Helena Dragić, doc.

11. 2. 2020.  u 12 sati

27. 2. 2020. u 12 sati

18. 6. 2020. u 13 sati

2. 7. 2020. u 13 sati

1. 9. 2020. u 13 sati

15. 9. 2020. u 13 sati

 

Književne epohe i pravci

dr. sc. Jela Sabljić Vujica, izv. prof.

11. 2. 2020. u 11 sati

25. 2. 2020. u 11 sati

16. 6. 2020. u 9 sati

30. 6. 2020. u 9 sati

10. 9. 2020. u 10 sati

24. 9. 2020. u 10 sati

 

Dijalektologija

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

4. 2. 2020. u 12 sati

18. 2. 2020. u 12 sati

9. 6. 2020. u 12 sati

23. 6. 2020. u 12 sati

1. 9. 2020. u 12 sati

15. 9. 2020. u 12 sati

 

Hrvatska književnost baroka i prosvjetiteljstva

dr. Iva Beljan Kovačić, izv. prof.

10. 2. 2020. u 10 sati

24. 2. 2020. u 10 sati

22. 6. 2020. u 10 sati

6. 7. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

21. 9. 2020. u 10 sati 

 

Morfologija hrvatskoga standardnog jezika

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

3. 2. 2020. u 11 sati

17. 2. 2020. u 11 sati

16. 6. 2020. u 11 sati

1. 7. 2020. u 11 sati

31. 8. 2020. u 11 sati

14. 9. 2020. u 11 sati

 

Hrvatske usmene priče

dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof.

3. 2. 2020. u 12 sati

17. 2. 2020. u 12 sati

15. 6. 2020. u 12 sati

29. 6. 2020. u 12 sati

14. 9. 2020. u 12 sati

28. 9. 2020. u 12 sati

 

Padeži u hrvatskome standardnom jeziku

dr. sc. Helena Dragić, doc.

11. 2. 2020. u 12 sati

27. 2. 2020. u 12 sati

18. 6. 2020. u 13 sati

2. 7. 2020. u 13 sati

1. 9. 2020. u 13 sati

15. 9. 2020. u 13 sati

 

Interpretacija književnoga teksta

dr. sc. Perina Meić, izv. prof.

4. 2. 2020. u 13 sati

25. 2. 2020. u 13 sati

16. 6. 2020. u 13 sati

30. 6. 2020. u 13 sati

8. 9. 2020. u 13 sati

22. 9. 2020. u 13 sati

 

Dječja književnost i književnost za mladež

dr. sc. Marija Vasilj, doc.

3. 2. 2020. u 13 sati

17. 2. 2020. u 13 sati

15. 6. 2020. u 17 sati

29. 6. 2020. u 17 sati

24. 8. 2020. u 17 sati

7. 9. 2020. u 17 sati

 

Žanrovi u starijoj hrvatskoj književnosti

dr. sc. Iva Beljan Kovačić, izv. prof.

10. 2. 2020. u 10 sati

24. 2. 2020. u 10 sati

22. 6. 2020. u 10 sati

6. 7. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

21. 9. 2020. u 10 sati 

 

  1. GODINA

 

Hrvatska književnost 19. stoljeća

akad. Šimun Musa, red. prof.

3. 2. 2020. u 13 sati

17. 2. 2020. u 13 sati

15. 6. 2020. u 17 sati

29. 6. 2020. u 17 sati

24. 8. 2020. u 17 sati

7. 9. 2020. u 17 sati

 

Književnost za mladež

akad. Šimun Musa, red. prof.

3. 2. 2020. u 13 sati

17. 2. 2020. u 13 sati

15. 6. 2020. u 17 sati

29. 6. 2020. u 17 sati

24. 8. 2020. u 17 sati

7. 9. 2020. u 17 sati

 

Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika

dr. sc. Irina Budimir, doc.

3. 2. 2020. u 10 sati

17. 2. 2020. u 10 sati

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

24. 8. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

 

Semiotika književnosti

dr. sc. Jela Sabljić Vujica, izv. prof.

11. 2. 2020. u 11 sati

25. 2. 2020. u 11 sati

16. 6. 2020. u 9 sati

30. 6. 2020. u 9 sati

10. 9. 2020. u 10 sati

24. 9. 2020. u 10 sati

 

Ruski jezik

(jednopredmetni studij)

dr. sc. Rafaela Božić, izv. prof.

Maša Obradović, lektorica

5. 2. 2020. u 10:30

19. 2. 2020. u 10:30

17. 6. 2020. u 10:30

1. 7. 2020. u 10:30

9. 9. 2020. u 10:30

23. 9. 2020. u 10:30

 

Ženska mitološka bića u hrvatskoj usmenoj književnosti i tradiciji

dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof.

3. 2. 2020. u 12 sati

17. 2. 2020. u 12 sati

15. 6. 2020. u 12 sati

29. 6. 2020. u 12 sati

14. 9. 2020. u 12 sati

28. 9. 2020. u 12 sati

 

Hrvatska leksikografija

dr. sc. Irina Budimir, doc.

3. 2. 2020. u 10 sati

17. 2. 2020. u 10 sati

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

24. 8. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

 

Starija hrvatska književnost u BiH

dr. sc. Iva Beljan Kovačić, izv. prof.

10. 2. 2020. u 10 sati

24. 2. 2020. u 10 sati

22. 6. 2020. u 10 sati

6. 7. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

21. 9. 2020. u 10 sati 

 

Poredbena slavenska gramatika

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

4. 2. 2020. u 12 sati

18. 2. 2020. u 12 sati

9. 6. 2020. u 12 sati

23. 6. 2020. u 12 sati

1. 9. 2020. u 12 sati

15. 9. 2020. u 12 sati

 

Zavisnosložena rečenica

dr. sc. Irina Budimir, doc.

3. 2. 2020. u 10 sati

17. 2. 2020. u 10 sati

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

24. 8. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

 

Hrvatska povijest

(jednopredmetni studij)

dr. sc. Dijana Korać, izv. prof.

 

4. 2. 2020. u 10 sati

18. 2. 2020. u 10 sati

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

1. 9. 2020. u 10 sati

15. 9. 2020. u 10 sati

 

Hrvatska književnost 20.  stoljeća

akad. Šimun Musa, red. prof.

3. 2. 2020. u 13 sati

17. 2. 2020. u 13 sati

15. 6. 2020. u 17 sati

29. 6. 2020. u 17 sati

24. 8. 2020. u 17 sati

7. 9. 2020. u 17 sati

 

Leksikologija hrvatskoga jezika

dr. sc. Irina Budimir, doc.

3. 2. 2020. u 10 sati

17. 2. 2020. u 10 sati

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

24. 8. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

 

Hrvatski povijesni roman 

dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof.

3. 2. 2020. u 12 sati

17. 2. 2020. u 12 sati

15. 6. 2020. u 12 sati

29. 6. 2020. u 12 sati

14. 9. 2020. u 12 sati

28. 9. 2020. u 12 sati

 

Kratka proza u hrvatskoj književnosti 20. stoljeća

dr. sc. Perina Meić, izv. prof.

4. 2. 2020. u 13 sati

25. 2. 2020. u 13 sati

16. 6. 2020. u 13 sati

30. 6. 2020. u 13 sati

8. 9. 2020. u 13 sati

22. 9. 2020. u 13 sati

 

Književnost i historiografija

dr. sc. Iva Beljan Kovačić, izv. prof.

10. 2. 2020. u 10 sati

24. 2. 2020. u 10 sati

22. 6. 2020. u 10 sati

6. 7. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

21. 9. 2020. u 10 sati 

 

Ploče hrvatske pismenosti

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

13. 2. 2020. u 16:30

27. 2. 2020. u 16:30

18. 6. 2020. u 16:30

3. 7. 2020. u 16:30

14. 9. 2020. u 16:30

25. 9. 2020. u 16:30

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ

 

  1. GODINA

Čitanje teksta

dr. sc. Jela Sabljić Vujica, izv. prof.

11. 2. 2020. u 11 sati

25. 2. 2020. u 11 sati

16. 6. 2020. u 9 sati

30. 6. 2020. u 9 sati

10. 9. 2020. u 10 sati

24. 9. 2020. u 10 sati

Tvorba riječi u hrvatskome standardnom jeziku

dr. sc. Irina Budimir, doc.

3. 2. 2020. u 10 sati

17. 2. 2020. u 10 sati

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

24. 8. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

Stilistika

dr. sc. Marina Kljajo Radić, doc.

4. 2. 2020. u 12 sati

19. 2. 2020. u 12 sati

17. 6. 2020. u 12 sati

2. 7. 2020. u 12 sati

3. 9. 2020. u 12 sati

18. 9. 2020. u 12 sati

Hrvatski narodni preporod

dr. sc. Marija Vasilj, doc.

 

3. 2. 2020. u 13 sati

17. 2. 2020. u 13 sati

15. 6. 2020. u 17 sati

29. 6. 2020. u 17 sati

24. 8. 2020. u 17 sati

7. 9. 2020. u 17 sati

Hrvatska frazeologija

dr. sc. Irina Budimir, doc.

3. 2. 2020. u 10 sati

17. 2. 2020. u 10 sati

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

24. 8. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

Hrvatski jezični purizam

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

3. 2. 2020. u 11 sati

17. 2. 2020. u 11 sati

16. 6. 2020. u 11 sati

1. 7. 2020. u 11 sati

31. 8. 2020. u 11 sati

14. 9. 2020. u 11 sati

Hrvatski jezik u kontaktu

dr. sc. Irina Budimir, doc.

3. 2. 2020. u 10 sati

17. 2. 2020. u 10 sati

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

24. 8. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

Rodne teorije – Feministička kritika

dr. sc. Jela Sabljić Vujica, izv. prof.

11. 2. 2020. u 11 sati

25. 2. 2020. u 11 sati

16. 6. 2020. u 9 sati

30. 6. 2020. u 9 sati

10. 9. 2020. u 10 sati

24. 9. 2020. u 10 sati

Književnost hrvatske moderne

dr. sc. Marija Vasilj, doc.

 

3. 2. 2020. u 13 sati

17. 2. 2020. u 13 sati

15. 6. 2020. u 17 sati

29. 6. 2020. u 17 sati

24. 8. 2020. u 17 sati

7. 9. 2020. u 17 sati

Metodičke osnove suvremene nastave hrvatskoga jezika

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

 

3. 2. 2020. u 11 sati

17. 2. 2020. u 11 sati

16. 6. 2020. u 11 sati

1. 7. 2020. u 11 sati

31. 8. 2020. u 11 sati

14. 9. 2020. u 11 sati

Uvod u metodiku književnosti i teoriju recepcije

dr. sc. Marko Tokić, doc.

 

6. 2. 2020. u 12 sati

20. 2. 2020. u 12 sati

18. 6. 2020. u 12 sati

2. 7. 2020. u 12 sati

3. 9. 2020. u 12 sati

17. 9. 2020. u 12 sati

Književni opus Ive Andrića

dr. sc. Perina Meić, izv. prof.

4. 2. 2020. u 13 sati

25. 2. 2020. u 13 sati

16. 6. 2020. u 13 sati

30. 6. 2020. u 13 sati

8. 9. 2020. u 13 sati

22. 9. 2020. u 13 sati

Povijest hrvatskoga standardnog jezika

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

3. 2. 2020. u 11 sati

17. 2. 2020. u 11 sati

16. 6. 2020. u 11 sati

1. 7. 2020. u 11 sati

31. 8. 2020. u 11 sati

14. 9. 2020. u 11 sati

Metonimija u književnome svijetu

dr. sc.  Antun Lučić, red.prof.

 

 13. 2. 2020. u 16:30

27. 2. 2020. u 16:30

18. 6. 2020. u 16:30

3. 7. 2020. u 16:30

14. 9. 2020. u 16:30

25. 9. 2020. u 16:30

Suodnosi usmene i pisane hrvatske književnosti

dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof.

3. 2. 2020. u 12 sati

17. 2. 2020. u 12 sati

15. 6. 2020. u 12 sati

29. 6. 2020. u 12 sati

14. 9. 2020. u 12 sati

28. 9. 2020. u 12 sati

Govorništvo

dr. sc. Helena Dragić, doc.

11. 2. 2020. u 12 sati

27. 2. 2020. u 12 sati

18. 6. 2020. u 13 sati

2. 7. 2020. u 13 sati

1. 9. 2020. u 13 sati

15. 9. 2020. u 13 sati

  1. GODINA

Hrvatska književnost druge moderne

akad. Šimun Musa, red. prof.

 

3. 2. 2020. u 13 sati

17. 2. 2020. u 13 sati

15. 6. 2020. u 17 sati

29. 6. 2020. u 17 sati

24. 8. 2020. u 17 sati

7. 9. 2020. u 17 sati

Metodika nastave hrvatskoga jezika

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

3. 2. 2020. u 11 sati

17. 2. 2020. u 11 sati

16. 6. 2020. u 11 sati

1. 7. 2020. u 11 sati

31. 8. 2020. u 11 sati

14. 9. 2020. u 11 sati

Metodička interpretacija književnih rodova i vrsta

dr. sc. Marko Tokić, doc.

 

6. 2. 2020. u 12 sati

20. 2. 2020. u 12 sati

18. 6. 2020. u 12 sati

2. 7. 2020. u 12 sati

3. 9. 2020. u 12 sati

17. 9. 2020. u 12 sati

Likovi pikara u hrvatskoj književnosti

dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof.

3. 2. 2020. u 12 sati

17. 2. 2020. u 12 sati

15. 6. 2020. u 12 sati

29. 6. 2020. u 12 sati

14. 9. 2020. u 12 sati

28. 9. 2020. u 12 sati

Književnost za mladež

 

akad. Šimun Musa, red. prof.

 

3. 2. 2020. u 13 sati

17. 2. 2020. u 13 sati

15. 6. 2020. u 17 sati

29. 6. 2020. u 17 sati

24. 8. 2020. u 17 sati

7. 9. 2020. u 17 sati

Čitanje povijesti književnosti

dr. sc. Perina Meić, izv. prof.

4. 2. 2020. u 13 sati

25. 2. 2020. u 13 sati

16. 6. 2020. u 13 sati

30. 6. 2020. u 13 sati

8. 9. 2020. u 13 sati

22. 9. 2020. u 13 sati

Hrvatski jezik u BiH

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

3. 2. 2020. u 11 sati

17. 2. 2020. u 11 sati

16. 6. 2020. u 11 sati

1. 7. 2020. u 11 sati

31. 8. 2020. u 11 sati

14. 9. 2020. u 11 sati

Stilovi hrvatskoga jezika

 

dr. sc. Helena Dragić, doc.

11. 2. 2020. u 12 sati

27. 2. 2020. u 12 sati

18. 6. 2020. u 13 sati

2. 7. 2020. u 13 sati

1. 9. 2020. u 13 sati

15. 9. 2020. u 13 sati

Hrvatska emigrantska književnost (1945. – 1990.)

akad. Šimun Musa, red. prof.

 

3. 2. 2020. u 13 sati

17. 2. 2020. u 13 sati

15. 6. 2020. u 17 sati

29. 6. 2020. u 17 sati

24. 8. 2020. u 17 sati

7. 9. 2020. u 17 sati

Lektura i korektura

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

3. 2. 2020. u 11 sati

17. 2. 2020. u 11 sati

16. 6. 2020. u 11 sati

1. 7. 2020. u 11 sati

31. 8. 2020. u 11 sati

14. 9. 2020. u 11 sati

Sinonimija u hrvatskome jeziku

dr. sc. Irina Budimir, doc.

3. 2. 2020. u 10 sati

17. 2. 2020. u 10 sati

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

24. 8. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

Stil hrvatskoglagoljskih sakralnih tekstova

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

4. 2. 2020. u 12 sati

18. 2. 2020. u 12 sati

9. 6. 2020. u 12 sati

23. 6. 2020. u 12 sati

1. 9. 2020. u 12 sati

15. 9. 2020. u 12 sati

Književnost u dodiru s drugim umjetnostima

dr. sc. Marko Tokić, doc.

 

6. 2. 2020. u 12 sati

20. 2. 2020. u 12 sati

18. 6. 2020. u 12 sati

2. 7. 2020. u 12 sati

3. 9. 2020. u 12 sati

17. 9. 2020. u 12 sati

Nastavna praksa

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

3. 2. 2020. u 11 sati

17. 2. 2020. u 11 sati

16. 6. 2020. u 11 sati

1. 7. 2020. u 11 sati

31. 8. 2020. u 11 sati

14. 9. 2020. u 11 sati

Onomastika

dr. sc. Helena Dragić, doc.

11. 2. 2020. u 12 sati

27. 2. 2020. u 12 sati

18. 6. 2020. u 13 sati

2. 7. 2020. u 13 sati

1. 9. 2020. u 13 sati

15. 9. 2020. u 13 sati

Svjetska književnost u nastavi

 

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

 

13. 2. 2020. u 16:30

27. 2. 2020. u 16:30

18. 6. 2020. u 16:30

3. 7. 2020. u 16:30

14. 9. 2020. u 16:30

25. 9. 2020. u 16:30

Semantika hrvatskoga jezika

dr. sc. Irina Budimir, doc.

3. 2. 2020. u 10 sati

17. 2. 2020. u 10 sati

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

24. 8. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

Esej u hrvatskoj književnosti

dr. sc. Jela Sabljić Vujica, izv.prof.

11. 2. 2020. u 11 sati

25. 2. 2020. u 11 sati

16. 6. 2020. u 9 sati

30. 6. 2020. u 9 sati

10. 9. 2020. u 10 sati

24. 9. 2020. u 10 sati

Hrvatski jezik kao strani

dr. sc. Irina Budimir, doc.

3. 2. 2020. u 10 sati

17. 2. 2020. u 10 sati

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

24. 8. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

             

 

Studijske grupe