Kalendar ispitnih rokova

 

ISPITNI ROKOVI U AKADEMSKOJ 2019./2020. GODINI

Naziv kolegija

Nositelj kolegija

LJETNI ISPITNI ROK

JESENSKI ISPITNI ROK

NAČIN ODRŽAVANJA ISPITA

 

  1.  

 

Teorija književnosti

dr. sc. Perina Meić, izv. prof.

16. 6. 2020. u 13 sati

30. 6. 2020. u 13 sati

  8. 9. 2020. u 13 sati

22. 9. 2019. u 13 sati

 

 

Teorija književnosti

dr. sc. Jela Sabljić Vujica, izv. prof.

16. 6. 2020. u 9 sati

30. 6. 2020. u 9 sati

10. 9. 2020. u 10 sati

24. 9. 2020. u 10 sati

 

 

Staroslavenski jezik 

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

17. 6. 2020. u 12 sati

8. 7. 2020. u 12 sati

1. 9. 2020. u 12 sati

15. 9. 2020. u 12 sati

Pismeni dio ispita održat će se u prostorijama Filozofskoga fakulteta.

 

Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1

dr. sc. Marija Musa, izv. prof.

 

15. 6. 2020. u 18 sati

29. 6. 2020. u 18 sati

24. 8. 2020. u 18 sati

7. 9. 2020. u 18 sati

 

 

Svjetska književnost 

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

18. 6. 2020. u 16:30

3. 7. 2020. u 16:30

14. 9. 2020. u 16:30

25. 9. 2020. u 16:30

 

 

Uvod u stariju hrvatsku književnost

dr. sc. Iva Beljan Kovačić, izv. prof.

22. 6. 2020. u 10 sati

  6. 7. 2020. u 10 sati

  7. 9. 2020. u 10 sati

21. 9. 2020. u 10 sati 

 

 

Teorija jezika

dr. sc. Helena Dragić, doc.

19. 6. 2020. u 13 sati

3. 7. 2020. u 9:30

1. 9. 2020. u 13 sati

15. 9. 2020. u 13 sati

 

 

Povijesna gramatika hrvatskoga jezika

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

17. 6. 2020. u 12 sati

8. 7. 2020. u 12 sati

1. 9. 2020. u 12 sati

15. 9. 2020. u 12 sati

Pismeni dio ispita održat će se u prostorijama Filozofskoga fakulteta.

 

Svjetska književnost 2

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

18. 6. 2020. u 16:30

3. 7. 2020. u 16:30

14. 9. 2020. u 16:30

25. 9. 2020. u 16:30

 

 

Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2

dr. sc. Marija Musa, izv. prof.

15. 6. 2020. u 18 sati

29. 6. 2020. u 18 sati

24. 8. 2020. u 18 sati

7. 9. 2020. u 18 sati

 

 

Praslavenska fonologija

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

17. 6. 2020. u 12 sati

8. 7. 2020. u 12 sati

1. 9. 2020. u 12 sati

15. 9. 2020. u 12 sati

Pismeni dio ispita održat će se u prostorijama Filozofskoga fakulteta.

 

Komparativna književnost

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

18. 6. 2020. u 16:30

3. 7. 2020. u 16:30

14. 9. 2020. u 16:30

25. 9. 2020. u 16:30

 

 

Ćirilica u hrvatskim krajevima

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

17. 6. 2020. u 12 sati

8. 7. 2020. u 12 sati

1. 9. 2020. u 12 sati

15. 9. 2020. u 12 sati

Pismeni dio ispita održat će se u prostorijama Filozofskoga fakulteta.

 

Hrvatski jezik i pisma u srednjem vijeku

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

17. 6. 2020. u 12 sati

8. 7. 2020. u 12 sati

1. 9. 2020. u 12 sati

15. 9. 2020. u 12 sati

 

 

 

 

Hrvatska usmena književnost

dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof.

15. 6. 2020. u 12 sati

29. 6. 2020. u 12 sati

14. 9. 2020. u 12 sati

28. 9. 2020. u 12 sati

 

 

Povijest hrvatskoga jezika

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

17. 6. 2020. u 12 sati

8. 7. 2020. u 12 sati

1. 9. 2020. u 12 sati

15. 9. 2020. u 12 sati

Pismeni dio ispita održat će se u prostorijama Filozofskoga fakulteta.

 

Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika

dr. sc. Marija Musa, izv. prof.

 

15. 6. 2020. u 18 sati

29. 6. 2020. u 18 sati

24. 8. 2020. u 18 sati

7. 9. 2020. u 18 sati

 

 

Hrvatska srednjovjekovna i renesansna književnost

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

18. 6. 2020. u 16:30

3. 7. 2020. u 16:30

14. 9. 2020. u 16:30

25. 9. 2020. u 16:30

 

 

Hrvatski pravopis 

dr. sc.  Irina Budimir, doc.

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

24. 8. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

 

 

Naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

16. 6. 2020. u 11 sati

1. 7. 2020. u 11 sati

31. 8. 2020. u 11 sati

14. 9. 2020. u 11 sati

Pismeni dio ispita održat će se u prostorijama Filozofskoga fakulteta.

 

Komediograf  Marin Držić

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

18. 6. 2020. u 16:30

3. 7. 2020. u 16:30

14. 9. 2020. u 16:30

25. 9. 2020. u 16:30

 

 

Književno-znanstvene vrste

dr. sc.  Jela Sabljić Vujica, izv. prof.

16. 6. 2020. u 9 sati

30. 6. 2020. u 9 sati

10. 9. 2020. u 10 sati

24. 9. 2020. u 10 sati

 

 

Pripovjedni modeli u starijoj hrvatskoj epici

dr. sc. Iva Beljan Kovačić, izv. prof.

22. 6. 2020. u 10 sati

6. 7. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

21. 9. 2020. u 10 sati 

 

 

Jezične i govorne teškoće u nastavi

dr. sc. Helena Dragić, doc.

19. 6. 2020. u 13 sati

3. 7. 2020. u 9:30

1. 9. 2020. u 13 sati

15. 9. 2020. u 13 sati

 

 

Književne epohe i pravci

dr. sc. Jela Sabljić Vujica, izv. prof.

16. 6. 2020. u 9 sati

30. 6. 2020. u 9 sati

10. 9. 2020. u 10 sati

24. 9. 2020. u 10 sati

 

 

Dijalektologija

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

17. 6. 2020. u 12 sati

8. 7. 2020. u 12 sati

1. 9. 2020. u 12 sati

15. 9. 2020. u 12 sati

Pismeni dio ispita održat će se u prostorijama Filozofskoga fakulteta.

 

Hrvatska književnost baroka i prosvjetiteljstva

dr. Iva Beljan Kovačić, izv. prof.

22. 6. 2020. u 10 sati

6. 7. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

21. 9. 2020. u 10 sati 

 

 

Morfologija hrvatskoga standardnog jezika

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

16. 6. 2020. u 11 sati

1. 7. 2020. u 11 sati

31. 8. 2020. u 11 sati

14. 9. 2020. u 11 sati

Pismeni dio ispita održat će se u prostorijama Filozofskoga fakulteta.

 

Hrvatske usmene priče

dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof.

15. 6. 2020. u 12 sati

29. 6. 2020. u 12 sati

14. 9. 2020. u 12 sati

28. 9. 2020. u 12 sati

 

 

Padeži u hrvatskome standardnom jeziku

dr. sc. Helena Dragić, doc.

19. 6. 2020. u 13 sati

3. 7. 2020. u 9:30

1. 9. 2020. u 13 sati

15. 9. 2020. u 13 sati

 

 

Interpretacija književnoga teksta

dr. sc. Perina Meić, izv. prof.

16. 6. 2020. u 13 sati

30. 6. 2020. u 13 sati

8. 9. 2020. u 13 sati

22. 9. 2020. u 13 sati

 

 

Dječja književnost i književnost za mladež

dr. sc. Marija Vasilj, doc.

15. 6. 2020. u 16 sati

29. 6. 2020. u 16 sati

24. 8. 2020. u 16 sati

7. 9. 2020. u 16 sati

 

 

Žanrovi u starijoj hrvatskoj književnosti

dr. sc. Iva Beljan Kovačić, izv. prof.

22. 6. 2020. u 10 sati

6. 7. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

21. 9. 2020. u 10 sati 

 

 

  1.  

 

Hrvatska književnost 19. stoljeća

akad. Šimun Musa, red. prof.

15. 6. 2020. u 17 sati

29. 6. 2020. u 17 sati

24. 8. 2020. u 17 sati

7. 9. 2020. u 17 sati

 

 

Književnost za mladež

akad. Šimun Musa, red. prof.

15. 6. 2020. u 17 sati

29. 6. 2020. u 17 sati

24. 8. 2020. u 17 sati

7. 9. 2020. u 17 sati

 

 

Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika

dr. sc. Irina Budimir, doc.

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

24. 8. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

 

 

Semiotika književnosti

dr. sc. Jela Sabljić Vujica, izv. prof.

16. 6. 2020. u 9 sati

30. 6. 2020. u 9 sati

10. 9. 2020. u 10 sati

24. 9. 2020. u 10 sati

 

 

Ruski jezik

(jednopredmetni studij)

dr. sc. Rafaela Božić, izv. prof.

Maša Obradović, lektorica

17. 6. 2020. u 10:30

1. 7. 2020. u 10:30

9. 9. 2020. u 10:30

23. 9. 2020. u 10:30

 

 

Ženska mitološka bića u hrvatskoj usmenoj književnosti i tradiciji

dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof.

15. 6. 2020. u 12 sati

29. 6. 2020. u 12 sati

14. 9. 2020. u 12 sati

28. 9. 2020. u 12 sati

 

 

Hrvatska leksikografija

dr. sc. Irina Budimir, doc.

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

24. 8. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

 

 

Starija hrvatska književnost u BiH

dr. sc. Iva Beljan Kovačić, izv. prof.

22. 6. 2020. u 10 sati

6. 7. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

21. 9. 2020. u 10 sati 

 

 

Poredbena slavenska gramatika

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

17. 6. 2020. u 12 sati

8. 7. 2020. u 12 sati

1. 9. 2020. u 12 sati

15. 9. 2020. u 12 sati

Pismeni dio ispita održat će se u prostorijama Filozofskoga fakulteta.

 

Zavisnosložena rečenica

dr. sc. Irina Budimir, doc.

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

24. 8. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

 

 

Hrvatska povijest

(jednopredmetni studij)

dr. sc. Dijana Korać, izv. prof.

 

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

1. 9. 2020. u 10 sati

15. 9. 2020. u 10 sati

 

 

Hrvatska književnost 20.  stoljeća

akad. Šimun Musa, red. prof.

15. 6. 2020. u 17 sati

29. 6. 2020. u 17 sati

24. 8. 2020. u 17 sati

7. 9. 2020. u 17 sati

 

 

Leksikologija hrvatskoga jezika

dr. sc. Irina Budimir, doc.

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

24. 8. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

 

 

Hrvatski povijesni roman 

dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof.

15. 6. 2020. u 12 sati

29. 6. 2020. u 12 sati

14. 9. 2020. u 12 sati

28. 9. 2020. u 12 sati

 

 

Kratka proza u hrvatskoj književnosti 20. stoljeća

dr. sc. Perina Meić, izv. prof.

16. 6. 2020. u 13 sati

30. 6. 2020. u 13 sati

8. 9. 2020. u 13 sati

22. 9. 2020. u 13 sati

 

 

Književnost i historiografija

dr. sc. Iva Beljan Kovačić, izv. prof.

22. 6. 2020. u 10 sati

6. 7. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

21. 9. 2020. u 10 sati 

 

 

Ploče hrvatske pismenosti

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

18. 6. 2020. u 16:30

3. 7. 2020. u 16:30

14. 9. 2020. u 16:30

25. 9. 2020. u 16:30

 

 

             

 

 

 

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ

 

  1.  

 

Čitanje teksta

dr. sc. Jela Sabljić Vujica, izv. prof.

16. 6. 2020. u 9 sati

30. 6. 2020. u 9 sati

10. 9. 2020. u 10 sati

24. 9. 2020. u 10 sati

 

 

Tvorba riječi u hrvatskome standardnom jeziku

dr. sc. Irina Budimir, doc.

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

24. 8. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

 

 

Stilistika

dr. sc. Marina Kljajo Radić, doc.

17. 6. 2020. u 12 sati

2. 7. 2020. u 12 sati

3. 9. 2020. u 12 sati

18. 9. 2020. u 12 sati

 

 

Hrvatski narodni preporod

dr. sc. Marija Vasilj, doc.

 

15. 6. 2020. u 17 sati

29. 6. 2020. u 17 sati

24. 8. 2020. u 17 sati

7. 9. 2020. u 17 sati

 

 

Hrvatska frazeologija

dr. sc. Irina Budimir, doc.

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

24. 8. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

 

 

Hrvatski jezični purizam

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

16. 6. 2020. u 11 sati

1. 7. 2020. u 11 sati

31. 8. 2020. u 11 sati

14. 9. 2020. u 11 sati

Pismeni dio ispita održat će se u prostorijama Filozofskoga fakulteta.

 

Hrvatski jezik u kontaktu

dr. sc. Irina Budimir, doc.

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

24. 8. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

 

 

Rodne teorije – Feministička kritika

dr. sc. Jela Sabljić Vujica, izv. prof.

16. 6. 2020. u 9 sati

30. 6. 2020. u 9 sati

10. 9. 2020. u 10 sati

24. 9. 2020. u 10 sati

 

 

Književnost hrvatske moderne

dr. sc. Marija Vasilj, doc.

 

15. 6. 2020. u 17 sati

29. 6. 2020. u 17 sati

24. 8. 2020. u 17 sati

7. 9. 2020. u 17 sati

 

 

Metodičke osnove suvremene nastave hrvatskoga jezika

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

 

16. 6. 2020. u 11 sati

1. 7. 2020. u 11 sati

31. 8. 2020. u 11 sati

14. 9. 2020. u 11 sati

Pismeni dio ispita održat će se u prostorijama Filozofskoga fakulteta.

 

Uvod u metodiku književnosti i teoriju recepcije

dr. sc. Marko Tokić, doc.

 

18. 6. 2020. u 12 sati

2. 7. 2020. u 12 sati

3. 9. 2020. u 12 sati

17. 9. 2020. u 12 sati

 

 

Književni opus Ive Andrića

dr. sc. Perina Meić, izv. prof.

16. 6. 2020. u 13 sati

30. 6. 2020. u 13 sati

8. 9. 2020. u 13 sati

22. 9. 2020. u 13 sati

 

 

Povijest hrvatskoga standardnog jezika

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

16. 6. 2020. u 11 sati

1. 7. 2020. u 11 sati

31. 8. 2020. u 11 sati

14. 9. 2020. u 11 sati

Pismeni dio ispita održat će se u prostorijama Filozofskoga fakulteta.

 

Metonimija u književnome svijetu

dr. sc.  Antun Lučić, red.prof.

 

18. 6. 2020. u 16:30

3. 7. 2020. u 16:30

14. 9. 2020. u 16:30

25. 9. 2020. u 16:30

 

 

Suodnosi usmene i pisane hrvatske književnosti

dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof.

15. 6. 2020. u 12 sati

29. 6. 2020. u 12 sati

14. 9. 2020. u 12 sati

28. 9. 2020. u 12 sati

 

 

Govorništvo

dr. sc. Helena Dragić, doc.

19. 6. 2020. u 13 sati

3. 7. 2020. u 9:30

1. 9. 2020. u 13 sati

15. 9. 2020. u 13 sati

 

 

  1.  

 

Hrvatska književnost druge moderne

akad. Šimun Musa, red. prof.

 

15. 6. 2020. u 17 sati

29. 6. 2020. u 17 sati

24. 8. 2020. u 17 sati

7. 9. 2020. u 17 sati

 

Metodika nastave hrvatskoga jezika

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

16. 6. 2020. u 11 sati

1. 7. 2020. u 11 sati

31. 8. 2020. u 11 sati

14. 9. 2020. u 11 sati

Pismeni dio ispita održat će se u prostorijama Filozofskoga fakulteta.

Metodička interpretacija književnih rodova i vrsta

dr. sc. Marko Tokić, doc.

 

18. 6. 2020. u 12 sati

2. 7. 2020. u 12 sati

3. 9. 2020. u 12 sati

17. 9. 2020. u 12 sati

 

Likovi pikara u hrvatskoj književnosti

dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof.

15. 6. 2020. u 12 sati

29. 6. 2020. u 12 sati

14. 9. 2020. u 12 sati

28. 9. 2020. u 12 sati

 

Književnost za mladež

 

akad. Šimun Musa, red. prof.

 

15. 6. 2020. u 17 sati

29. 6. 2020. u 17 sati

24. 8. 2020. u 17 sati

7. 9. 2020. u 17 sati

 

Čitanje povijesti književnosti

dr. sc. Perina Meić, izv. prof.

16. 6. 2020. u 13 sati

30. 6. 2020. u 13 sati

8. 9. 2020. u 13 sati

22. 9. 2020. u 13 sati

 

Hrvatski jezik u BiH

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

16. 6. 2020. u 11 sati

1. 7. 2020. u 11 sati

31. 8. 2020. u 11 sati

14. 9. 2020. u 11 sati

Pismeni dio ispita održat će se u prostorijama Filozofskoga fakulteta.

Stilovi hrvatskoga jezika

 

dr. sc. Helena Dragić, doc.

19. 6. 2020. u 13 sati

3. 7. 2020. u 9:30

1. 9. 2020. u 13 sati

15. 9. 2020. u 13 sati

 

Hrvatska emigrantska književnost (1945. – 1990.)

akad. Šimun Musa, red. prof.

 

15. 6. 2020. u 17 sati

29. 6. 2020. u 17 sati

24. 8. 2020. u 17 sati

7. 9. 2020. u 17 sati

 

Lektura i korektura

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

16. 6. 2020. u 11 sati

1. 7. 2020. u 11 sati

31. 8. 2020. u 11 sati

14. 9. 2020. u 11 sati

Pismeni dio ispita održat će se u prostorijama Filozofskoga fakulteta.

Sinonimija u hrvatskome jeziku

dr. sc. Irina Budimir, doc.

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

24. 8. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

 

Stil hrvatskoglagoljskih sakralnih tekstova

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

17. 6. 2020. u 12 sati

 

1. 9. 2020. u 12 sati

15. 9. 2020. u 12 sati

Pismeni dio ispita održat će se u prostorijama Filozofskoga fakulteta.

Književnost u dodiru s drugim umjetnostima

dr. sc. Marko Tokić, doc.

 

18. 6. 2020. u 12 sati

2. 7. 2020. u 12 sati

3. 9. 2020. u 12 sati

17. 9. 2020. u 12 sati

 

Nastavna praksa

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

16. 6. 2020. u 11 sati

1. 7. 2020. u 11 sati

31. 8. 2020. u 11 sati

14. 9. 2020. u 11 sati

Pismeni dio ispita održat će se u prostorijama Filozofskoga fakulteta.

Onomastika

dr. sc. Helena Dragić, doc.

19. 6. 2020. u 13 sati

3. 7. 2020. u 9:30

1. 9. 2020. u 13 sati

15. 9. 2020. u 13 sati

 

Svjetska književnost u nastavi

 

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

 

18. 6. 2020. u 16:30

3. 7. 2020. u 16:30

14. 9. 2020. u 16:30

25. 9. 2020. u 16:30

 

Semantika hrvatskoga jezika

dr. sc. Irina Budimir, doc.

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

24. 8. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

 

Esej u hrvatskoj književnosti

dr. sc. Jela Sabljić Vujica, izv.prof.

16. 6. 2020. u 9 sati

30. 6. 2020. u 9 sati

10. 9. 2020. u 10 sati

24. 9. 2020. u 10 sati

 

Hrvatski jezik kao strani

dr. sc. Irina Budimir, doc.

16. 6. 2020. u 10 sati

30. 6. 2020. u 10 sati

24. 8. 2020. u 10 sati

7. 9. 2020. u 10 sati

 

                 

 

Studijske grupe