Kalendar ispitnih rokova - dodatni rokovi

 STUDIJ HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

 

ISPITNI ROKOVI U AKADEMSKOJ 2019./2020. GODINI

 

Naziv kolegija

Nositelj kolegija

DODATNI ISPITNI ROK

 

  1.  

 

Teorija književnosti

dr. sc. Perina Meić, izv. prof.

29. 9. 2020. u 13 sati

 

Teorija književnosti

dr. sc. Jela Sabljić Vujica, izv. prof.

2. 10. 2020. u 17 sati

 

Staroslavenski jezik 

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

30. 9. 2020. u 12 sati

 

Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1

dr. sc. Marija Musa, izv. prof.

 

28. 9. 2020. u 9 sati

 

Svjetska književnost 

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

29. 9. 2020. u 9 sati

 

Uvod u stariju hrvatsku književnost

dr. sc. Iva Beljan Kovačić, izv. prof.

28. 9. 2020. u 10 sati

 

Teorija jezika

dr. sc. Helena Dragić, doc.

 

8. 10. 2020. u 14 sati

 

Povijesna gramatika hrvatskoga jezika

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

30. 9. 2020. u 12 sati

 

Svjetska književnost 2

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

29. 9. 2020. u 9 sati

 

Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2

dr. sc. Marija Musa, izv. prof.

28. 9. 2020. u 9 sati

 

Praslavenska fonologija

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

 

30. 9. 2020. u 12 sati

 

Komparativna književnost

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

29. 9. 2020. u 9 sati

 

Ćirilica u hrvatskim krajevima

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

30. 9. 2020. u 12 sati

 

Hrvatski jezik i pisma u srednjem vijeku

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

30. 9. 2020. u 12 sati

 

 

 

Hrvatska usmena književnost

dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof.

29. 9. 2020. u 12 sati

 

Povijest hrvatskoga jezika

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

30. 9. 2020. u 12 sati

 

Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika

dr. sc. Marija Musa, izv. prof.

 

28. 9. 2020. u 9 sati

 

Hrvatska srednjovjekovna i renesansna književnost

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

29. 9. 2020. u 9 sati

 

Hrvatski pravopis 

dr. sc.  Irina Budimir, doc.

30. 9. 2020. u 10 sati

 

Naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

28. 9. 2020. u 11 sati

 

Komediograf  Marin Držić

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

29. 9. 2020. u 9 sati

 

Književno-znanstvene vrste

dr. sc.  Jela Sabljić Vujica, izv. prof.

2. 10. 2020. u 17 sati

 

Pripovjedni modeli u starijoj hrvatskoj epici

dr. sc. Iva Beljan Kovačić, izv. prof.

28. 9. 2020. u 10 sati

 

Jezične i govorne teškoće u nastavi

dr. sc. Helena Dragić, doc.

8. 10. 2020. u 14 sati

 

Književne epohe i pravci

dr. sc. Jela Sabljić Vujica, izv. prof.

2. 10. 2020. u 17 sati

 

Dijalektologija

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

30. 9. 2020. u 12 sati

 

Hrvatska književnost baroka i prosvjetiteljstva

dr. Iva Beljan Kovačić, izv. prof.

28. 9. 2020. u 10 sati

 

Morfologija hrvatskoga standardnog jezika

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

28. 9. 2020. u 11 sati

 

Hrvatske usmene priče

dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof.

29. 9. 2020. u 12 sati

 

Padeži u hrvatskome standardnom jeziku

dr. sc. Helena Dragić, doc.

8. 10. 2020. u 14 sati

 

Interpretacija književnoga teksta

dr. sc. Perina Meić, izv. prof.

29. 9. 2020. u 13 sati

 

Dječja književnost i književnost za mladež

dr. sc. Marija Vasilj, doc.

30. 9. 2020. u 12 h

 

Žanrovi u starijoj hrvatskoj književnosti

dr. sc. Iva Beljan Kovačić, izv. prof.

28. 9. 2020. u 10 sati

 

  1.  

 

Hrvatska književnost 19. stoljeća

akad. Šimun Musa, red. prof.

30. 9. 2020. u 12 h

 

Književnost za mladež

akad. Šimun Musa, red. prof.

30. 9. 2020. u 12 h

 

Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika

dr. sc. Irina Budimir, doc.

30. 9. 2020. u 10 sati

 

Semiotika književnosti

dr. sc. Jela Sabljić Vujica, izv. prof.

2. 10. 2020. u 17 sati

 

Ruski jezik

(jednopredmetni studij)

dr. sc. Rafaela Božić, izv. prof.

Antonela Vukoja, asist.

28. 9. 2020. u 15 h

 

 

Ženska mitološka bića u hrvatskoj usmenoj književnosti i tradiciji

dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof.

29. 9. 2020. u 12 sati

 

Hrvatska leksikografija

dr. sc. Irina Budimir, doc.

30. 9. 2020. u 10 sati

 

Starija hrvatska književnost u BiH

dr. sc. Iva Beljan Kovačić, izv. prof.

28. 9. 2020. u 10 sati

 

Poredbena slavenska gramatika

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

30. 9. 2020. u 12 sati

 

Zavisnosložena rečenica

dr. sc. Irina Budimir, doc.

30. 9. 2020. u 10 sati

 

Hrvatska povijest

(jednopredmetni studij)

dr. sc. Dijana Korać, izv. prof.

 

30. 9. 2020. u 11 h

 

Hrvatska književnost 20.  stoljeća

akad. Šimun Musa, red. prof.

30. 9. 2020. u 12 h

 

Leksikologija hrvatskoga jezika

dr. sc. Irina Budimir, doc.

30. 9. 2020. u 10 sati

 

Hrvatski povijesni roman 

dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof.

29. 9. 2020. u 12 sati

 

Kratka proza u hrvatskoj književnosti 20. stoljeća

dr. sc. Perina Meić, izv. prof.

29. 9. 2020. u 13 sati

 

 

Književnost i historiografija

dr. sc. Iva Beljan Kovačić, izv. prof.

28. 9. 2020. u 10 sati

 

Ploče hrvatske pismenosti

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

29. 9. 2020. u 9 sati

 

         

 

 

 

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ

 

Čitanje teksta

dr. sc. Jela Sabljić Vujica, izv. prof.

2. 10. 2020. u 17 sati

Tvorba riječi u hrvatskome standardnom jeziku

dr. sc. Irina Budimir, doc.

30. 9. 2020. u 10 sati

Stilistika

dr. sc. Marina Kljajo Radić, doc.

29. 9. 2020. u 12 sati

Hrvatski narodni preporod

dr. sc. Marija Vasilj, doc.

 

30. 9. 2020. u 12 h

Hrvatska frazeologija

dr. sc. Irina Budimir, doc.

 

30. 9. 2020. u 10 sati

Hrvatski jezični purizam

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

28. 9. 2020. u 11 sati

Hrvatski jezik u kontaktu

dr. sc. Irina Budimir, doc.

30. 9. 2020. u 10 sati

Rodne teorije – Feministička kritika

dr. sc. Jela Sabljić Vujica, izv. prof.

2. 10. 2020. u 17 sati

Književnost hrvatske moderne

dr. sc. Marija Vasilj, doc.

 

30. 9. 2020. u 12 h

Metodičke osnove suvremene nastave hrvatskoga jezika

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

 

28. 9. 2020. u 11 sati

Uvod u metodiku književnosti i teoriju recepcije

dr. sc. Marko Tokić, doc.

 

 

1. 10. 2020. u 12 sati

Književni opus Ive Andrića

dr. sc. Perina Meić, izv. prof.

29. 9. 2020. u 13 sati

Povijest hrvatskoga standardnog jezika

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

28. 9. 2020. u 11 sati

Metonimija u književnome svijetu

dr. sc.  Antun Lučić, red.prof.

 

 

29. 9. 2020. u 9 sati

Suodnosi usmene i pisane hrvatske književnosti

dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof.

29. 9. 2020. u 12 sati

Govorništvo

dr. sc. Helena Dragić, doc.

8. 10. 2020. u 14 sati

Hrvatska književnost druge moderne

akad. Šimun Musa, red. prof.

 

30. 9. 2020. u 12 h

Metodika nastave hrvatskoga jezika

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

28. 9. 2020. u 11 sati

Metodička interpretacija književnih rodova i vrsta

dr. sc. Marko Tokić, doc.

 

1. 10. u 12 sati

Likovi pikara u hrvatskoj književnosti

dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof.

29. 9. 2020. u 12 sati

Književnost za mladež

 

akad. Šimun Musa, red. prof.

 

30. 9. 2020. u 12 h

Čitanje povijesti književnosti

dr. sc. Perina Meić, izv. prof.

29. 9. 2020. u 13 sati

Hrvatski jezik u BiH

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

28. 9. 2020. u 11 sati

Stilovi hrvatskoga jezika

 

dr. sc. Helena Dragić, doc.

 

8. 10. 2020. u 14 sati

Hrvatska emigrantska književnost (1945. – 1990.)

akad. Šimun Musa, red. prof.

 

30. 9. 2020. u 12 h

Lektura i korektura

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

28. 9. 2020. u 11 sati

Sinonimija u hrvatskome jeziku

dr. sc. Irina Budimir, doc.

30. 9. 2020. u 10 sati

Stil hrvatskoglagoljskih sakralnih tekstova

dr. sc. Šimun Novaković, doc.

 

30. 9. 2020. u 12 sati

Književnost u dodiru s drugim umjetnostima

dr. sc. Marko Tokić, doc.

 

1. 10. u 12 sati

 

Nastavna praksa

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

28. 9. 2020. u 11 sati

Onomastika

dr. sc. Helena Dragić, doc.

8. 10. 2020. u 14 sati

Svjetska književnost u nastavi

 

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

 

29. 9. 2020. u 9 sati

Semantika hrvatskoga jezika

dr. sc. Irina Budimir, doc.

30. 9. 2020. u 10 sati

Esej u hrvatskoj književnosti

dr. sc. Jela Sabljić Vujica, izv.prof.

2. 10. 2020. u 17 sati

 

Studijske grupe