Obrana rada

Online obrana diplomskoga rada Radislava Marevića održat će se u srijedu, 3. ožujka 2021. u 12 sati.

Povjerenstvo:
- akad. Šimun Musa, red. prof. - predsjednik povjerenstva
- dr. sc. Marija Vasilj, doc. - mentor i član
- dr. sc. Ivona Baković, doc. - član
 

Studijske grupe