REZULTATI ISPITA IZ HRVATSKOG JEZIKA, HRVATSKE KATOLIČKE KNJIŽEVNOSTI I RETORIKE

REZULTATI ISPITA IZ HRVATSKOG JEZIKA, HRVATSKE KATOLIČKE KNJIŽEVNOSTI I RETORIKE

Pismeni dijel ispita iz kolegija Hrvatski jezik, Hrvatska katolička književnost i Retorika, održanog 12. VI. 2019. položili su i mogu pristupiti usmenom  ispitu sljedeći studenti:

HRVATSKI JEZIK:

 1. 7854

HRVATSKA KATOLIČKA KNJIŽEVNOST:

 1. 9142

RETORIKA:

 1. 8274
 2. 8270
 3. 8268
 4. 8279
 5. 8562
 6. 8267
 7. 8269
 8. 8646
 9. 8003
 10. 8273
 11. 7724
 12. 8565
 13. 8265
 14. 8271

Usmeni dio ispita i upis ocjena održat će se u petak, 21. VI. 2019. u 12.00, kab. 316 na FPMOZ-u.

Studijske grupe