Rezultati ispita iz HSJ održanih 7. travnja 2014.

Sintaksa:

Ime i prezime                                   ostvareni rezultat % 

 1. Helena Dujmović                                 55,31
 2. Ana-Marija Jurišić                                53,19
 3. Slava Žužul                                          36,17
 4. Berislav Arapović                                 51,06
 5. Patricia Rašica                                     50,01
 6. Matea Ramljak                                     40,42
 7. Matea Eljuga                                       36,17
 8. Brigita Tadić                                        31,91
 9. Andrea Bošnjak                                   29,78
 10. Dijana Mrnjavac                                   19,14                         
 11. Drago Lubić                                        17,02
 12. Marijana Taslak                                    5,50

Leksikologija:

 1. Dijana Mrnjavac                                   25,97

Zavisnosložena rečenica

 1. Sandra Cvitković                                   45,83
 2. Andrijana Alpeza                                  54,16

Frazeologija

 1. Andrea Kovačević                                35,75

Za pozitivnu ocjenu potrebno je uraditi najmanje 50 % testa.

Uvid u testove i upis ocjena održat će se 9. travnja 2014. (srijeda) u 10,00 sati u sobi 47.

Studijske grupe