REZULTATI ISPITA IZ KOLEGIJA RETORIKA

REZULTATI ISPITA IZ KOLEGIJA RETORIKA

Pismeni dio ispita iz kolegija Retorika, održan 1. VII. 2019., položili su sljedeći studenti:

  1. 8276
  2. 8645

Upis ocjena održat će se u petak, 5. VII. 2019. U  12:00 na FPMOZ-u, kabinet 316.

Studijske grupe