Grafičko komuniciranje i dizajn

Današnje vježbe će se održati online (u 16:30h) putem linka:

 

Studijske grupe