Nastava iz kolegija Jezične baze podataka

Nastava iz kolegija Jezične baze podataka će se održati u četvrtak, 8.12. u 8:30 u amf. A. B. Šimić.

 

Studijske grupe