Pristup javnoj obrani diplomskog rada studenta Ivana Džoića

Javna obrana diplomskog rada studenta Ivana Džoića pod mentorstvom prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović održat će se 22.10.2021. u 13:00 sati putem Google Meet alata. 

Poveznica za pristup: https://meet.google.com/guc-pbyv-hou

 

Studijske grupe