Pristup javnoj obrani diplomskog rada studentice Anje Lončar

Javna obrana diplomskog rada studentice Anje Lončar pod mentorstvom prof. dr. sc. Marka Odaka održat će se 19.10.2022. u 11:00 sati putem Google Meet alata. 

Poveznica za pristup: https://meet.google.com/drm-cpum-kua

 

Studijske grupe