Pristup javnoj obrani završnog rada studenta Tomislava Vidovića

Javna obrana završnog rada studenta Tomislava Vidovića pod mentorstvom doc. dr. sc. Vlatke Štimac Ljubas održat će se 10.11.2021. u 10:30 sati putem Google Meet alata. 

Poveznica za pristup: meet.google.com/trf-mawd-dcw

Studijske grupe