Pristup javnoj obrani završnog rada studentice Ana-Marije Šapina

Javna obrana završnog rada studentice Ana-Marije Šapina pod mentorstvom doc. dr. sc. Ivana Dunđera održat će se 15.11.2021. u 09:00 sati putem Google Meet alata. 

Poveznica za pristuphttps://meet.google.com/xzd-ajmy-nxf

 

Studijske grupe