Pristup javnoj obrani završnog rada studentice Antonele Rojnice

Javna obrana završnog rada studentice Antonele Rojnice pod mentorstvom doc. dr. sc. Vlatke Štimac Ljubas održat će se 21.10.2021. u 10:30 sati putem Google Meet alata. 

Poveznica za pristup: meet.google.com/shs-vtkq-yqu

Studijske grupe