Programiranje za internet - rezultati kolokvija

Čavar Krešimir odličan (5)
Bandić Mladen odličan (5)
Sušilović Filip odličan (5)
Smiljanić Marko odličan (5)
Brkić Lucijana vrlo dobar (4)
Nikolić Marina vrlo dobar (4)
Perković Ivana vrlo dobar (4)
Soldo Krešimir vrlo dobar (4)
Marinović Nikolina vrlo dobar (4)
Pavković Katica dobar (3)
Bilić Iva dovoljan (2)
Krišto Božena dovoljan (2)
Marijanović Stjepan dovoljan (2)

Ostali studenti nisu zadovoljili.

 

Studijske grupe