Raspored nastave prof. Senade Dizdar (29. i 30.5.)

Raspored nastave gostujuće profesorice 29.5. i 30.5.
 
Napomena: studenti su dužni sudjelovati na nastavi
 
 
prof. Senada Dizdar
 
Ponedjeljak, 29.5.
12 - 14h Organizacija znanja - amf. A.B.Šimić
15 - 19h UDK seminar (I. godina diplomskog studija Bibliotekarstva) - uč. 26
 

Utorak, 30.5.
9 - 11h Organizacija znanja (I. godina preddiplomskog studija) - amf. V. Klaić
11 - 15h I. godina diplomskog studija Bibliotekarstva - praktični dio - uč. 2-10

 

Studijske grupe