Rezultati drugog kolokvija iz kolegija Baze podataka (04.06.)

Drugi kolokvij iz kolegija Baze podataka održan 04.06. položili su sljedeći studenti:

 

Marijan Grbavac

Gabriela Vrljić

Mate Grgić

Denis Murtezani

Antonela Rojnica

Marko Lovrić

Gabriel Halilović

Mate Topić

Antonia Juka

Natalia Kvasina

Leonarda Antunović

Matilda Grgić

Ana-Marija Šapina

Franjo Arapović

Ivan Aničić

Luka Jukić

Studijske grupe