Vježbe iz kolegija Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije - raspored studenata po grupama

Raspored studenata po grupama može se preuzeti na linku: Popis studenata po grupama

 

Vježbe grupe A održat će se sutra, 09.10. u 11:30h.

Vježbe grupe B održat će se u četvrtak, 10.10. u 08:00h.

 

Kod za pristup e-kolegiju na Google Classroomu je: 6fm3ihq

 

Studenti mogu promijeniti grupu ukoliko nađu zamjenu.

Studijske grupe