Obavijesti

08.09.20 - 08:57
Ispit će se održati u utorak, 08.09. u 10:00h. Link za pristup usmenom ispitu: https://meet.google.com/xuj-nmhf-akb Detalje o samom načinu ispitivanja možete pronaći na e-kolegiju na Google Classroomu.Studenti koji su prijavili ispit...
06.09.20 - 23:43
Ispit će se održati u ponedjeljak, 7.9. u 12:30h.Meet link: meet.google.com/ien-pxas-mfc 
04.09.20 - 09:07
Javna obrana diplomskog rada studenta Zvonke Ćavara pod mentorstvom dr. sc. Marka Odaka, doc., održat će se 04.09.2020. godine u 09,30 sati putem Google Meet alata.Poveznica za pristup:meet.google.com/dmm-tyzd-jjy
03.09.20 - 09:54
Poveznica za usmeni ispit https://meet.google.com/tgb-ovbr-puo
31.08.20 - 09:42
Oglas o obrani diplomskog rada studenta Zvonke Ćavara možete pogledati na poveznici.
28.07.20 - 09:14
Javna obrana diplomskog rada studentice Matee Vukadin pod mentorstvom dr. sc. Marka Odaka, doc., održat će se 28.07.2020. godine u 10,30 sati putem Google Meet alata. Poveznica za pristup: https://meet.google.com/hns-rciz-maj

Stranice

Studijske grupe