Ispitni termini doc. dr. Đorđa Obradovića

Doc. dr. Đorđe Obradović održat de ispite iz kolegija Hibridno komuniciranje i Suvremeni trendovi u
odnosima s javnošću u petak, 22. rujna 2023. u 13h.

Studijske grupe