Ispitni termini kod doc. dr. sc. Đorđa Obradovića

Doc. dr. sc. Đorđe Obradović održat će ispite prema sljedećem rasporedu:
- Hibridno komuniciranje, 30. rujna u 17:00 sati, predavaonica 23 (i online po potrebi)
- Novi trendovi u odnosima s javnošću, 1. listopada u 9:00 sati, predavaonica 23 (i online po potrebi)
 

Studijske grupe