Obavijest o ispitu iz predmeta Odnos Katoličke Crkve i države u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

Ispit iz predmeta Odnos Katoličke Crkve i države u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj bit će 7. svibnja u 11. 30.

Studijske grupe