Održana doktorska radionica „Upravljanje EU projektima“

U sklopu Interdisciplinarnoga doktorskog studija Filozofskoga fakulteta u petak 4. Lipnja održana je doktorska radionica pod nazivom „Upravljanje EU projektima”. Radionicu je u prostorijama Filozofskoga fakulteta održala prof. dr. sc. Mirjana Milićević.

Cilj navedene doktorske radionice je širenje stečenih znanja u procesu upravljanja projektima koje financira Europska unija.

U prvom dijelu polaznicima su predstavljena znanja o konceptualnoj izradi projektnoga prijedloga i pripremi projektne dokumentacije. Analizirani su programi EU fondova i razlike u financiranju za novo programsko razdoblje 2021-2027. Predstavljeni su osnovni preduvjeti za prijavu projekta na programe sufinanciranja iz Europske Unije. Profesorica Mirjana Milićević predstavila je primjere dobre prakse i najbolja rješenja prilikom odabira ideja i projektnog partnera.

Drugi dio radionice bio je posvećen praktičnom dijelu, unutar kojega su doktorandi pripremili primjer sažetka projekta izradom Logičke matrice.

Studijske grupe