Održana doktorska radionica „Vještine usmenih i vizualnih prezentacija“

U sklopu Interdisciplinarnoga doktorskog studija Filozofskoga fakulteta u petak 10. rujna održana je  doktorska radionica pod nazivom „Vještine usmenih i vizualnih prezentacija“. Radionicu je u prostorijama Filozofskoga fakulteta održao doc. dr. sc. Marijan Primorac.

Cilj ove radionice bilo je prezentiranje najsuvremenijih spoznaja i vještina s područja komunikologije, potrebnih za razvijanje stupnja komunikacijskih kompetencija kada se radi o kreiranju i učinkovitom izlaganju prezentacija gotovih materijala u akademskom svijetu.

U prvom dijelu radionice doktorandima su predstavljene kognitivne i bihevioralne  komunikacijske vještine, te načini praktične primjene istih u javnim nastupima s ciljem povećanja konzistentnosti između verbalnih i neverbalnih poruka.  Nadalje, fokus je bio na tehnikama strukturiranja vizualnih prezentacija i ključnih poruka/teza, u skladu sa situacijskim aspektima komunikacije i osnovnim karakteristikama publike. Polaznici su mogli čuti kako strateški isplanirati i pripremiti predmetni sadržaj za prezentaciju, primijeniti tehnike za nadilaženje treme, evaluirati i prepoznati povratne informacije publike u realnom vremenu i učinkovito odgovarati na postavljena pitanja.

Drugi dio radionice uključivao je interaktivnu praktičnu primjenu prezentiranog, unutar kojeg su sudionici imali usmeno izlaganje na odabranu temu.

 

 

Studijske grupe