Održana doktorska radionica „Znanstvena komunikacija i objavljivanje znanstvenih radova“

U sklopu Interdisciplinarnoga doktorskog studija Filozofskoga fakulteta održana je  doktorska radionica pod nazivom „Znanstvena komunikacija i objavljivanje znanstvenih radova“. Radionicu je u prostorijama Centra za kontinuirano stručno usavršavanje Sveučilišta u Mostaru održao doc. dr. sc. Josip Šimić.

U prvom dijelu radionice predstavljeni su osnovni načini izrade strategije pretraživanja znanstvenih informacija u kontekstu potrage za najboljim istraživačkim dokazima o konkretnim pitanjima u području društvenih znanosti.

Drugi dio je bio posvećen procesu planiranja istraživanja u svrhu objave znanstvenih članaka, te važnosti identifikatora autora u znanstvenoj komunikaciji. Prisutni doktorandi su izradili vlastitu knjižnicu unutar programa za upravljanje referencijama kao i vlastiti profil za sudjelovanje u navedenom programu.

Studijske grupe