Izborni C kolegiji

Obaviještavaju se studenti diplomskog studija da ne mogu uzeti ponuđene izborne kolegije Grčka kultura i civilizacija i Latinizmi u žurnalistici, jer se navedeni kolegiji nude samo na preddiplomskom studiju.

 

Studijske grupe