Latinski jezik 2 (opći kolegij) - prvi ponovljeni kolokvij

Prvi kolokvij iz kolegija „Latinski jezik 2 (opći kolegij)“ održat će se u srijedu, 21. svibnja, u 8:00 sati (uč. 29).

doc. dr.sc. Luciana Boban
 

Studijske grupe