Latinski jezik (opći kolegij)

Predavanje iz kolegija Latinski jezik (opći kolegij) 2 koje se za prvu grupu trebalo održati utorkom od 12 do 14 sati, održat će se u srijedu u 11 sati (učionica 21).
                                                                      

     doc. dr. sc. Luciana Boban

Studijske grupe