Predrok iz kolegija Pregled hrvatskog latiniteta humanizma i renesanse

Predrok iz kolegija Pregled hrvatskog latiniteta humanizma i renesanse održat će se u utorak, 3.6.2014. godine, u 16 sati.

Tom prilikom bit će i podjela potpisa, pa se mole studneti koji neće izlaziti na predrok da dođu u 16 sati u ured 44.

                                                                                doc. dr. sc. Luciana Boban

 

 

 

Studijske grupe