Pregled hrvatskog latiniteta humanizma i renesanse

Rezultati predroka iz kolegija „Pregled hrvatskog latiniteta humanizma i renesanse“,
održanog 3. lipnja 2014.

Položili su:
Ban, Tihana 2
Beno, Antonija 2
Brekalo, Sandra 2
Buntić, Nikolina 2
Dalić, Magdalena 3
Filipović, Iva 2
Galir, Ilijana 2
Gašpar, Antonia 2
Grizelj, Sanja 2
Ivanković, Ana 2
Jukić, Anela 3
Jurčević, Ružica 2
Jurica, Ana 2
Jurič, Dragica-Pavica 2
Kljajo, Marija 2
Knežević, Ivan 2
Manov, Irma 2
Marić, Ana 3
Marijanović, Ana-Marija 2
Marinčić, Anđa 3
Maros, Ivana 2
Pavić, Iva 3
Prskalo, Marija 4
Rimac, Marijana 2
Skoko, Jelena 4
Soldo, Kristina 2
Šaravanja, Josipa 2
Šarčević, Mihaela 2
Šarić, Katarina 2
Šćepanović, Andrea 3
Turudić, Vanja 2
Zelenika, Anamarija 2

doc. dr. sc. Luciana Boban

Studijske grupe