Pregled hrvatskog latiniteta humanizma i renesanse - nadoknada nastave

Nadoknada predavanja iz kolegija Pregled hrvatskog latiniteta humanizma i renesanse održat će se u ponedjeljak, 5.5.2014., od 15:00 sati (učionica 2-10).
                                                                        
                                                                          doc. dr. sc. Luciana Boban 

Studijske grupe